Játékszabályzat

LINDT & SPRÜNGLI – NYERJEN EGY EXKLUZÍV UTAZÁST SVÁJCBA ÉS TALÁLKOZZON ROGER FEDERERREL

Nyereményjáték exkluzív találkozóért Roger Federerrel, 2 (kettő) főnek (nyertes és kísérője)

A nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

1. Szervező és Lebonyolító:

Szponzor és a nyeremény felajánlója: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o, Reg. szám.: 27928951, bejegyzett székház: Karolinská 650/1, Prága 8, irányítószám 186 00, amelyet a prágai önkormányzat kereskedelmi nyilvántartásában jegyeznek, Section C, File 127165

Szervező és lebonyolító: ITID s.r.o., iroda: Kpt. Stránského 981/19, Prága 198 00, IČO: 25658115, amelyet a prágai önkormányzat kereskedelmi nyilvántartásában jegyeznek, Section C, File 58773

2. A nyereményjáték részvételi feltételei, a jelentkezés menete:

A nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárok, természetes személyek vehetnek részt. A Szponzor, a Szervező, illetve bármilyen más érdekelt fél munkatársainak és rokonainak, tilos részt venniük a nyereményjátékban.

A játék feltétele a vásárlási blokk megszerzése és feltöltéses bemutatása. A blokkról készült fotó mellett a résztvevőknek a blokkon található AP kódot is meg kell adniuk a nevezés során.

A regisztrációhoz és jelentkezéshez szükséges: teljes név, e-mail cím, telefonszám, a vásárlási blokk (egy fotó, illetve a blokkon található AP kód), a versenyszabályzat elfogadása és a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás. (GDPR)

A nyereményjátékra az alábbi honlapon lehet jelentkezni: https://www.talalkozzonrogerrel.hu

A nevezés további feltételei: 3 (három), vagy több, 100 grammos Lindt & Sprüngli Excellence csokoládé megvásárlása, egy vásárlással, 1 db blokkon, melyet a verseny időtartama alatt is meg kell őrizni. Egy e-mail címről maximum 5-ször lehet nevezni.

A blokkot a vásárlás későbbi igazolása érdekében, minden résztvevőnek kötelessége megőrizni. (Ez igazolja a nyertes nyereményhez való jogosultságát.)

Többszörös jelentkezés leadására is van lehetőség egy blokkal: Ez esetben a honlapon található „Több darab termék szerepel azonos blokkon” gombra kattintva lehet leadni a jelentkezést.

A regisztráció feltétele egy egyedi e-mail cím, amelyről legfeljebb 5 (öt) jelentkezést lehet beadni. A blokkon szerepelnie kell az AP kódnak is, amelyre a jelentkezés ellenőrzéséhez szükségeltetik. Ellenőrzés céljából az eredeti blokkot is meg kell őrizni.

A résztvevők kötelesek a jelentkezéshez felhasznált valamennyi, a játékban való részvételhez felhasznált, vásárlást igazoló dokumentumot (nyugta/blokk) megőrizni a nyereményjáték teljes ideje alatt.

A dokumentumok bemutatását a Szervező a verseny után is elkéri majd a győztestől. A játékban résztvevő blokkon tisztán látszódnia kell a megvásárolt termékeknek (legalább 3 (három) tábla, 100 grammos Lindt Excellence csokoládé). A blokkon a jelentkezéskor megadott AP kódnak is látszódnia kell, különben a regisztráció és a jelentkezés is érvénytelen.

A játékban résztvevők kötelesek megtartani a játékra benevezett valamennyi blokkot, hogy ezzel a jelentkezés céljából eszközölt vásárlásaikat igazolni tudják. Ha a játékosok ezt nem tudják bemutatni a Szervezőnek, kizárásra kerülnek.

Ha az elektronikus blokk nem tartalmazza a termékek nevét, akkor a vásárlást kézzel írt blokkal kell igazolni. A vásárlás bizonyítékaként az eredeti blokk mellett, a kézzel írtat a bolt hivatalos pecsétjével is el kell látni.

Ezek a követelmények a jelentkezéshez szükséges dokumentumok bármely egyéb hiányzó adatára is vonatkoznak, amelyeket a játékszabályzat megkövetel.

A nyereményt olyan résztvevők kaphatják csak, akik teljes mértékben teljesítették a versenykiírás feltételeit. A nyertes kiválasztása a játékszabályzatnak megfelelő, értvényes jelentkezéssel rendelkező valamennyi jelentkezőből, véletlenszerűen történik majd.

3. A játék időtartama:

A nyereményjáték 2018. 08. 10-e és 2018. 09. 26-a között zajlik. A Játék periódusának kezdő időpontját megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett regisztrációkat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenykiírás dátumát bármikor megváltoztassa.

4. Nyeremény:

A nyeremény tartalma 2 (kettő) fő részére:

  • Találkozás Roger Federerrel
  • Szállás két éjszakára egy 4 csillagos luxusszállodában
  • Oda-vissza repülőjegy Budapest és Zürich között
  • Lindt csokoládé manufaktúra-látogatás, csokoládékészítéssel
  • Vacsora tradícionális svájci menüvel

A szervező a programváltozás jogát fenntartja.

A nyeremény a reptérre való kijutás és az onnan történő utazás költségeit, a nyertes költőpénzét és az utazási biztosítást nem tartalmazza. Ezért erősen javasoljuk, hogy a nyertes mindenképpen gondoskodjon az utazásbiztosításról.

5. A nyeremény átadása, a nyertes kiválasztása:

A nyertest véletlenszerűen, sorsolás útján kerül kiválasztásra, amelyről a Szervező videófelvételt készít majd. A nyertest legkésőbb 2018. szeptember 27-én értesítjük az általa a regisztrációkor/jelentkezéskor megadott e-mail címen és telefonszámon. A nyertest értesítő elektronikus üzenet, a nyeremenyjatek-lindt@talalkozzonrogerrel.hu e-mail címről érkezik majd.

A nyertesnek 5 napon belül kell bemutatnia az eredeti blokkot, amivel részt vett a nyereményjátékban. Ha ennek nem tesz eleget a megjelölt időintervallumon belül, a másodikként kihúzott játékos kapja a nyereményt.

Abban az esetben, ha az elsőként kisorsolt győztes nem jogosult a nyereményre, nem reagál a megkeresésre, illetve nem lehet vele kapcsolatba lépni, a fent említett dátumkorlátozás nem vonatkozik majd az ezt követően kisorsolt nyertesre.

A nyertes személye a www.talalkozzonrogerrel.hu honlapon, illetve a Lindt (HU) Facebook (https://www.facebook.com/LindtHungary/) oldalán is fel lesz tűntetve.

A nyertessel a Szervező veszi majd fel a kapcsolatot. A nyertest a Szervező informálja majd a különböző, a nyeremény átadásához, átvételéhez kapcsolódó határidőkről, teendőkről. A Szervező ennek értelmében elkéri majd a nyertes levelezési címét, illetve felszólítja a nyertest a fent említett, eredeti, a vásárlást igazoló blokk elküldésére, hogy a jelentkezést és a nyeremény jogosságát igazolni lehessen.

Ha a nyertes a kapcsolatfelvételtől számított 5 (öt) napon belül nem adja meg levelezési címét és a jelentkezéshez használt blokkot, vagy nem lehet kapcsolatba lépni vele, akkor a nyeremény visszaszál a Szponzorhoz.

A Szervező és a Szponzor a nyereménycsomag hiányosságáért, sérülésért nem vállal felelősséget.

6. Adózási rendelkezések

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Lindt & Sprüngli CEE k.f.t.-t terheli.

7. A Szponzor és Szervező felelősségi köre

A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, Facebook, Instagram fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szponzoron és a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye.

A Szponzor és a Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szponzor és a Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szponzor és a Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. A Szponzor és a Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szponzor és a Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szponzor és a Szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, elmaradásából, valamint a jelentkezéskor/regisztrációkor érkező válaszok hiányos adattartamából eredő problémákért.

A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban Facebook üzenetben nyújtunk felvilágosítást.

Az üzeneteket az alábbi Facebook oldalra várjuk: https://www.facebook.com/LindtHungary/

A Szervezőnek jogában áll bármikor visszavonni, törölni a nyereményjátékot.

8. Adatkezelés, adatvédelem

A versenyben való részvétellel a résztvevő elfogadja a nyereményjáték összes szabályát és feltételét.

Részletes adatvédelmi szabályzatunk a nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbi linken megtalálható: Adatvédelmi tájékoztató


©2018 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.

Top